Kalite ve Çevre

           

 

 KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Müşterilerin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olmak.

Eğitime, iletişime, etik değerlere önem vererek, çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Güvenliği bilincini artırmak, müşterilerimize sağladığımız ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek. Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun ürün/hizmet üreterek, aldığımız projeleri  zamanında teslim etmek.

 

İnsana saygılı, kurumsal ve etik anlayış içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, şeffaf ve güven veren, yenilikçi düşünen bir kurum olmak, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturarak, çalışan memnuniyetini artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 

Çevre etkilerini ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altında tutarak performansımızı sürekli iyileştirmek, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi standartlarını uygulayarak, mevzuatlara ve yasalara uyarak, sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda sistemin uygulanmasını sağlamak.

Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.